inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Dokumentácie stavieb

GEOCONSULT, spol. s r.o. ponúka zhotovenie a dodanie nasledovných druhov prípravných a projektových dokumentácií stavieb cestnej infraštruktúry:

 • Štúdie
  • Technické štúdie
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  • Ďalšie druhy štúdií
 • Dokumentácie stavebného zámeru
 • Dokumentácie na územné rozhodnutie
 • Dokumentácie na stavebné povolenie
 • Dokumentácie na ponuku
 • Dokumentácie na realizáciu prác
 • Dokumentácie na vykonanie prác
 • Dokumentácie skutočného realizovania stavby
 • Autorské dozory
 • Inžinierskogeologický prieskum a prieskum geofaktorov životného prostredia
 • Inžinierskogeologický a geotechnický monitoring stavieb
 • Odborné posudky
 • Technické predpisy