inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diaľnica D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná

Diaľnica D1 (pôvodné označenie D61) začína v križovatke Rakoľuby”. Na konci úseku sa diaľnica napája na úsek diaľnice D1 (D61) Chocholná Skala.
V mieste kríženia s cestami I. a II. triedy sú vybudované mimoúrovňové križovatky „Chocholná” a „Velčice”. V rámci týchto križovatiek je zabezpečené napojenie diaľnice na okolitú cestnú sieť.
Súčasťou diaľnice sú aj pozdĺžne ľavostranné a pravostranné odpočívadlá „Beckov” a „Kostolná” s komplexným vybavením obslužných zariadení a ekologickými stavbami, ktoré slúžia aj pre priľahlé obce Beckov a Kostolná.
Výškové vedenie trasy bolo navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu zemných prác a optimalizáciu trvalých záberov poľnohospodárskej pôdy a vyžiadalo si preložku potoka Chocholná a úpravu Rybnického potoka.
Kategória diaľnice D 26,5/120
Dĺžka diaľnice 15 268 m
Mosty - 20 ks 1 535 m
Protihlukové steny 3 245 m
Úpravy potokov 1 244 m
Dažďová kanalizácia 21 475 m

<<< Späť na referencie