inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Profil spoločnosti

GEOCONSULT, spol. s r.o. bola založená 1.3.1993 ako súkromná nezávislá inžiniersko-projektová a konzultačná spoločnosť, ktorá ponúka služby v oblasti cestnej infraštruktúry. Jej pracovníci a subdodávatelia sú zárukou kvality a spoľahlivosti vo všetkých odbornostiach potrebných na zhotovenie kompletných dokumentácií. Spoločnosť vznikla z Technicko-projektovej správy stavebnej firmy Doprastav, ktorá bola založená v roku 1958.

GEOCONSULT, spol. s r.o. je jedna zo spoločností GEOCONSULT Holding ZT GmbH so sídlom v Salzburgu, Rakúsko. Naša spoločnosť využíva spoluprácu a podporu ostatných spoločností Holdingu, najmä GEOCONSULT Wien ZT GmbH a GEOCONSULT ZT GmbH v Salzburgu, ktoré majú dlhoročné skúsenosti najmä v oblasti podzemných stavieb.

Spoločnosť ponúka zhotovenie kompletných dokumentácií cestných komunikácií vrátane prieskumov, geodetických elaborátov, odborných posudkov až po získanie záverečných stanovísk k produktom. Aby to spoločnosť mohla zabezpečiť, zamestnáva odborníkov v oblasti projektovania ciest a diaľnic, mostov a konštrukcií, geotechnických konštrukcií, vodohospodárskych stavieb, prekládok inžinierskych sietí, životného prostredia, inžinierskej geológie a geodézie. Spolu s osvedčenými subdodávateľmi dokáže vytvoriť skupinu, ktorá je zárukou vysokej odbornosti a spoľahlivosti.