inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnos
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Referencie - Diažnice

Diažnica D1 Turany - Hubová
Služby: Porovnávacia štúdia, oIGHGP, Zámer EIA, Správa EIA, DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ, AD
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2019
 
Diažnica D1 Bidovce Pozdišovce, zelený variant
Služby: TŠ
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2018
 
Diažnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh
Služby: DSP
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2015, 2016
 
Diažnica D4 Bratislava, Jarovce - Rača
Služby: TŠ, DSZ, DÚR
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2014
 
Diažnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača
Služby: TŠ, DSZ, DÚR
Objednávatež: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Rok zhotovenia: 2014
 
Diažnica D1 Turany – Hubová (I. etapa)
Služby: porovnávacia štúdia
Objednávatež: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Rok zhotovenia: 2014
 
Diažnica D1 Prešov západ – Prešov juh
Služby: DSP, DP
Objednávatež: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Rok zhotovenia: 2013-2014
 
Diažnica D1 Bidovce – št. hr. SR/UA
Služby: štúdia realizovatežnosti
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2014
 
Diažnica D1 Bratislava, Viedenská cesta – Prístavný most
Služby: DÚR, DSP, DP, AD
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1999-2002, 2003-2005
 
Diažnica D1 Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom
Služby: DÚR, DSP, DP, DRS, AD
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1996, 1999-2003
 
Diažnica D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná
Služby: DSP, DP, DRS, AD
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1995, 1997, 1999-2001
 
Diažnica D1 Chocholná - Skala
Služby: TŠ, DÚR, DSP, DP, DRS, AD
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1991-1995, 1996-1998, 1999
 
Diažnica D1 Skala - Nemšová
Služby: TŠ, DÚR, DSP, DP, DRS, AD
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1991-1995, 1996-1998, 1999
 
Diažnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
Služby: DSZ, DÚR, DSP, DP, DRS
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1997 - 1999, 2006 - 2008
 
Diažnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové
Služby: DSZ, DÚR, DSP, DP, DRS
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1998 - 1999, 2006 - 2008
 
Diažnica D1 Višňové – Dubná Skala
Služby: DSZ, DÚR, DSP, DP, DRS
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1999 - 1999, 2006 - 2008
 
Diažnica D1 Hubová – Ivachnová
Služby: DSZ, DÚR, DRS, DSV, IČ
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2001, 2017
 
Diažnica D1 Jánovce - Jablonov
Služby: DSZ, DÚR, DSP, DP, DRS
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2003-2008
 
Diažnica D1 Jablonov - Beharovce
Služby: DSZ, DÚR, DSP
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1995, 1998, 2001
 
Diažnica D1 Jablonov - Studenec, I. etapa
Služby: DSP, DRS, inžinierska činnos
Objednávatež: Doprastav, a.s.
Rok zhotovenia: 2009-2010
 
Diažnica D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)
Služby: DSZ, DÚR, DSP, DP, DRS, AD
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1998-2000, 2004-2007
 
Diažnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
Služby: DSZ, DÚR, DSP, DP, DRS
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1998-2000, 2005-2008, 2014
 
Diažnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto
Služby: DSZ, DÚR, DSP, DP, DRS
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1998-2000, 2005-2008
 
Diažnica D3 Oščadnica – Skalité
Služby: TŠ
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2000
 
Diažnica D3 Skalité – hranica SR/PR
Služby: DÚR, DSP, DP, DRS, AD
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1994-1998, 2002, 2003-2008
 
Diažnica D3 Skalité - hranica SR/PR, pravý dopravný pás
Služby: DÚR, DSZ
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2009
 
Diažnica D4 Jarovce - Ivanka
Služby: TŠ
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2007
 
Technicko-dopravné vzahy D1, D4 a I/61
Služby: TŠ
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2007
 
Autostráda Nose To Kom Valley, Turecko
Služby: TŠ
Objednávatež: Geoconsult ZT, GmbH, Salzburg, Rakúsko
Rok zhotovenia: 1997
 
Autostráda Bolu, Turecko
Služby: TŠ
Objednávatež: Geoconsult ZT, GmbH, Salzburg, Rakúsko
Rok zhotovenia: 1994
 
Diažnica IP3 Viseu - Chaves, Portugalsko
Služby: TŠ
Objednávatež: Geoconsult ZT, GmbH, Salzburg, Rakúsko
Rok zhotovenia: 1998
 
Diažnica Astana - Petropavlovsk, Kazachstan, diažničná križovatka
Služby: DRS
Objednávatež: Dopravoprojekt, a.s.
Rok zhotovenia: 2006
 
Prepojenie diažnice D2 s cestou I/2 Rusovce - Čuňovo
Služby: TŠ
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2004-2005
 
Diažničný privádzač Trenčín
Služby: TŠ, DÚR, DSP, DP, DRS, AD
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1995-1997, 1998-2002
 
Diažničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina
Služby: TŠ, DÚR, DSP, DP, DRS, AD
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1997-1999, 2002, 2006-2008, 2013-2015
 
Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, I. etapa
Služby: DSZ, DÚR, DSP
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 2007, 2009
 
Diažnica D1 Beharovce - Branisko
Služby: TŠ, správa EIA
Objednávatež: Národná diažničná spoločnos, a.s.
Rok zhotovenia: 1995-1996
Legenda
Technická štúdia
DSZ Dokumentácia stavebného zámeru
DÚR Dokumentácia na územné rozhodnutie
DSP Dokumentácia na stavebné povolenie
DP Dokumentácia na ponuku
DRS Dokumentácia na realizáciu stavby
AD Autorský dozor