inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diaľnica D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov)

Trasa diaľnice začína vo Vážskej kotline napojením na stavbu diaľnice D1 Vrtižer - Hričovské Podhradie. V tomto mieste je situovaná mimoúrovňová križovatka diaľnic D1 a D3 „Hričovské Podhradie“, ktorá taktiež zabezpečuje pripojenie letiska. Súčasťou stavby je i časť diaľnice D1, ktorá ďalej pokračuje smerom na východ.
Na začiatku úseku ide trasa diaľnice inundáciou rieky Váh a na základe výpočtu priebehu hladín Q100 tu boli navrhnuté oparenia na ochranu priľahlého územia.
V priestore železničnej stanice Dolný Hričov križuje diaľnica mostným objektom železničnú trať a cestu I/18, ktorú ďalej sleduje v súbehu pozdĺž vodnej nádrže Hričov úpätím vrchov Háj, Dúbrava a Dubník.
Koniec úseku diaľnice D3 sa nachádza v mimoúrovňovej križovatke „Žilina - Západ“, ktorá zabezpečí napojenie diaľnice D3 na privádzač cesty I/18 "Strážov" do Žiliny.
Z mostných objektov je najzaujímavejšia estakáda nad svahom pozdĺž cesty I/18, ktorej spodná stavba je zakladaná v mimoriadne zložitých geologických podmienkach na strmom svahu
Kategória diaľnice D 26,5/100
Dĺžka diaľnice 9 148 m
Mosty - 21 ks 2 105 m
Múry - 11 ks 1 853 m
Protihlukové steny 3 439 m
Úpravy potokov 2 104 m
Dažďová kanalizácia 7 175 m

<<< Späť na referencie