inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Referencie - Mosty

Rekonštrukcia mosta cez Oravu v Dolnom Kubíne
Služby: DSP, DP
Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC, Žilina
Rok zhotovenia: 2000
 
I/50 Pstruša - rekonštrukcia mosta ev. č. 197
Služby: DSP
Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC, B. Bystrica
Rok zhotovenia: 2003

Poznámka: Na všetkých úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest sa nachádzajú desiatky mostov, ktoré v referenciách nie su osobitne uvedené. Na požiadanie predložíme referencie požadovaných typov mostov.

Legenda
Technická štúdia
DSZ Dokumentácia stavebného zámeru
DÚR Dokumentácia na územné rozhodnutie
DSP Dokumentácia na stavebné povolenie
DP Dokumentácia na ponuku
DRS Dokumentácia na realizáciu stavby
AD Autorský dozor