inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Referencie - Technické predpisy

Pozdĺžne a priečne mostné prefabrikáty
Služby: Katalógové listy
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Rok zhotovenia: 2008-2009
 
Vzorové listy VL1: Vozovky a krajnice
Služby: Vzorové listy.
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Rok zhotovenia: 2002
 
Vzorové listy VL2: Teleso pozemných komunikácií
Služby: Vzorové listy.
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Rok zhotovenia: 2003
 
Vzorové listi VL2.2: Odvodňovacie zariadenia
Služby: Vzorové listy.
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Rok zhotovenia: 2005
 
STN 73 6101: Úprava technickej normy, člen tímu.
Služby: STN
Objednávateľ: SÚTN
Rok zhotovenia: 2008
 
Technické podmienky výrobcov zvodidiel
Služby: Technické podmienky
Objednávateľ:  
Rok zhotovenia: 2008
Legenda
Technická štúdia
DSZ Dokumentácia stavebného zámeru
DÚR Dokumentácia na územné rozhodnutie
DSP Dokumentácia na stavebné povolenie
DP Dokumentácia na ponuku
DRS Dokumentácia na realizáciu stavby
AD Autorský dozor