inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Referencie - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar
Služby: Zámer EIA
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rok zhotovenia: 2017
 
Diaľnica D1 Jablonov – Studenec, I. a II. etapa
Služby: správa EIA
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., IO Prešov
Rok zhotovenia: 2016
 
Rýchlostná cesta R2 Včeláre – Šaca
Služby: správa EIA
Objednávateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Rok zhotovenia: 2016
 
Rýchlostná cesta R2 Tornaľa – Gombasek
Služby: správa EIA
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., IO Prešov
Rok zhotovenia: 2016
 
D2, Bratislava - št. hr. SR/ČR
Služby: Zámer podľa zák. č. 24/2006 Z. z.
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rok zhotovenia: 2012
 
Cesta I/51 Kalná nad Hronom - most nad ŽSR
Služby: Zámer podľa zák. č. 24/2006 Z. z.
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Rok zhotovenia: 2009
 
Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany
Služby: Posudok k navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rok zhotovenia: 2009
 
I/59 Likavka - obchvat
Služby: Zámer podľa zák. č. 24/2006 Z. z.
Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC, Žilina
Rok zhotovenia: 2008
 
R7 Bratislava - Dunajská Lužná
Služby: Správa podľa zák. č. 24/2006 Z. z.
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rok zhotovenia: 2008
 
I/59 a I/66 Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja
Služby: Odb. posudok k navrh. činnosti
Objednávateľ: Slovenská správa ciest, IVSC B. Bystrica
Rok zhotovenia: 2008
 
Operačný program Doprava 2007-2013
Služby: Odb. posudok k navrh. činnosti
Objednávateľ: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Rok zhotovenia: 2007
 
R7 Bratislava - Dunajská Lužná
Služby: TŠ, Zámer
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rok zhotovenia: 2006-2007
Legenda
Technická štúdia
DSZ Dokumentácia stavebného zámeru
DÚR Dokumentácia na územné rozhodnutie
DSP Dokumentácia na stavebné povolenie
DP Dokumentácia na ponuku
DRS Dokumentácia na realizáciu stavby
AD Autorský dozor