inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Referencie - Rýchlostné cesty

Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz
Služby: DSP
Objednávateľ: Alfa04, a.s.
Rok zhotovenia: 2015
 
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou
Služby: DSP, DP, AD
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rok zhotovenia: 2015, 2016
 
Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice
Služby: DSP
Objednávateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Rok zhotovenia: 2013
 
Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat
Služby: DSP, DP, DRS, AD
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rok zhotovenia: 2013, 2017
 
Rýchlostná cesta R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou
Služby: DÚR, DSZ
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rok zhotovenia: 2009
 
Rýchlostná cesta R6 Púchov – štátna hranica SR/ČR
Služby: TŠ
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.   
Rok zhotovenia: 2006
 
Rýchlostná cesta R2 Ožďany preložka
Služby: DSP, DP, DRS, AD
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.   
Rok zhotovenia: 2001, 2002, 2004-2007
 
Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná
Služby: TŠ, správa EIA
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.   
Rok zhotovenia: 2006, 2008
Legenda
Technická štúdia
DSZ Dokumentácia stavebného zámeru
DÚR Dokumentácia na územné rozhodnutie
DSP Dokumentácia na stavebné povolenie
DP Dokumentácia na ponuku
DRS Dokumentácia na realizáciu stavby
AD Autorský dozor