inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Referencie - Cesty

Cesta I/63 Bratislava - Dunajská Lužná III. úsek
Služby: DSP
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Rok zhotovenia: 2017
 
Cesta I/72 Brezno - Rimavská Sobota
Služby: štúdia realizovateľnosti
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Rok zhotovenia: 2017
 
III/3216 Bijacovce - Brezovica
Služby: DRS, DP, AD
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Rok zhotovenia: 2016
 
II/575 Malá Poľana - Medzilaborce
Služby: DRS, DP, AD
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Rok zhotovenia: 2016, 2017
 
II/556 Okresná hranica Svidník - Mičakovce
Služby: DRS, DP, AD
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Rok zhotovenia: 2016, 2019
 
II/556 Fijaš - Lomné
Služby: DRS, DP, AD
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Rok zhotovenia: 2016, 2019
 
Cesta I/75 Šaľa - obchvat
Služby: DÚR, DSZ, DSP, DRS
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Rok zhotovenia: 2009, 2013, 2017, 2019
 
Cesta I/51 Kalná nad Hronom - most nad ŽSR
Služby: TŠ
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Rok zhotovenia: 2009
 
Prepojenie ciest I/66 a I/59 Sásová - Kostiviarska - Kynceľová
Služby: DSP, DRS, AD
Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC, B. Bystrica
Rok zhotovenia: 1999, 2000, 2001-2004
 
Preložka cesty II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná
Služby: DVP, DSRS, IGP
Objednávateľ: Strabag s.r.o., Bratislava
Rok zhotovenia: 2004-2008
 
I/50 Rimavská Sobota - Figa
Služby: TŠ, DSZ
Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC, B. Bystrica
Rok zhotovenia: 1999, 2000
 
Cesta I/49 a II/507 - obchvat Púchova
Služby: TŠ
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rok zhotovenia: 2000, 2001
 
Úprava cesty Rajec - Veľká Čierna
Služby: TŠ, DSZ, DÚR
Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC, Žilina
Rok zhotovenia: 2000
 
I/72 Piesok - Mýto pod Ďumbierom
Služby: DSZ, DÚR, DSP, DP, AD
Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC, B. Bystrica
Rok zhotovenia: 2002, 2006-2008
 
Cesta II/507 Hlohovec - Prieťah
Služby: DSP, DRS, AD
Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava
Rok zhotovenia: 2002-2004
 
Preložka Mlynskej ulice v Devínskej Novej Vsi
Služby: DSP, DP, AD
Objednávateľ: Generálny investor Bratislavy
Rok zhotovenia: 2006-2008
 
Cesta I/61 Bratislava - Senec
Služby: TŠ
Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava
Rok zhotovenia: 2005
 
Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom
Služby: DSP
Objednávateľ: Reming, a.s.
Rok zhotovenia: 2001, 2002
 
Tunel LOVARI v Pakistane - prístupové cesty
Služby: DÚR
Objednávateľ: Geoconsult ZT, GmbH, Salzburg, Rakúsko
Rok zhotovenia: 2005
Legenda
Technická štúdia
DSZ Dokumentácia stavebného zámeru
DÚR Dokumentácia na územné rozhodnutie
DSP Dokumentácia na stavebné povolenie
DP Dokumentácia na ponuku
DRS Dokumentácia na realizáciu stavby
AD Autorský dozor