inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Referencie - Prieskumy

Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Poprad Tatry - Krompachy
Služby: IGP
Objednávateľ: Prodex spol. s r.o.
Rok zhotovenia: 2007-2008
 
Elektrifikácia trate Zvolen - Fiľakovo
Služby: IGP
Objednávateľ: Prodex spol. s r.o.
Rok zhotovenia: 2006

Poznámka: Prieskumy sú spravidla súčasťou všetkých typov dokumentácií stavieb. V referenciách nie sú osbitne uvedené. Na požiadanie predložíme referencie požadovaných prieskumov.

Legenda
Technická štúdia
DSZ Dokumentácia stavebného zámeru
DÚR Dokumentácia na územné rozhodnutie
DSP Dokumentácia na stavebné povolenie
DP Dokumentácia na ponuku
DRS Dokumentácia na realizáciu stavby
AD Autorský dozor