inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Referencie - Aktivity v zahraničí

Autostráda Nose To Kom Valley, Turecko
Služby: TŠ
Objednávateľ: Geoconsult ZT, GmbH, Salzburg, Rakúsko
Rok zhotovenia: 1997
 
Autostráda Bolu, Turecko
Služby: TŠ
Objednávateľ: Geoconsult ZT, GmbH, Salzburg, Rakúsko
Rok zhotovenia: 1994
 
Diaľnica IP3 Viseu - Chaves, Portugalsko
Služby: TŠ
Objednávateľ: Geoconsult ZT, GmbH, Salzburg, Rakúsko
Rok zhotovenia: 1998
 
Tunel LOVARI v Pakistane - prístupové cesty
Služby: DÚR
Objednávateľ: Geoconsult ZT, GmbH, Salzburg, Rakúsko
Rok zhotovenia: 2005
Legenda
Technická štúdia
DSZ Dokumentácia stavebného zámeru
DÚR Dokumentácia na územné rozhodnutie
DSP Dokumentácia na stavebné povolenie
DP Dokumentácia na ponuku
DRS Dokumentácia na realizáciu stavby
AD Autorský dozor