inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Referencie - Miestne komunikácie

Predstaničný priestor hl. stanice ŽSR v Bratislave
Služby: DSP mostov a zárubných múrov
Objednávateľ: PUDOS-PLUS, spol. s r.o.
Rok zhotovenia: 2008
 
Mestská komunikácia - Štúrova ul., Stupava
Služby: DÚR
Objednávateľ: Mesto Stupava
Rok zhotovenia: 2009
 
Výstavba novej komunikácie časti IV. okruhu: Prepoj Bytčická cesta - Kamenná ulica
Služby: DÚR
Objednávateľ: ŽILINA REAL, s.r.o.
Rok zhotovenia: 2009
Legenda
Technická štúdia
DSZ Dokumentácia stavebného zámeru
DÚR Dokumentácia na územné rozhodnutie
DSP Dokumentácia na stavebné povolenie
DP Dokumentácia na ponuku
DRS Dokumentácia na realizáciu stavby
AD Autorský dozor