inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov

Záujmové územie predmetného úseku diaľnice je bohaté na umelecko historické pamiatky. Prioritné postavenie v oblasti má historická metropola Spiša - Levoča. Trasa diaľnice je citlivo umiestnená tak, aby boli rešpektované pamiatky ako aj chránené časti územia a zároveň došlo k výraznému zlepšeniu dopravno-prevádzkových podmienok účastníkov premávky.
Trasa úseku sa pripája na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Mengusovce - Jánovce križovatkou „Spišský Štvrtok”, ktorá prepojí diaľnicu D1 s cestou I/18 a následne s cestou II/536. V km 9,450 je umiestnená križovatka „Levoča”, ktorá umožní prepojenie diaľnice D1 s privádzačom "Spišská Nová Ves - Levoča" ako aj s cestou I/18. Koniec úseku sa pripája na nasledujúci úsek diaľnice D1 Jablonov - Studenec.
Pod úpätím vrchu Šibenik prechádza diaľnica D1 tunelom „Šibenik”. Tunel je navrhnutý ako diaľničný dvojrúrový tunel v extraviláne s jednosmernou premávkou. Súčasťou diaľnice je aj veľké odpočívadlo "Levoča", ktoré je navrhnuté na ľavej strane diaľnice tak, aby bol umožnený pekný výhľad na historické dominanty mesta.
Kategória diaľnice D 26,5/100
Kategória tunela T 9,0
Dĺžka diaľnice 18 541 m
Dĺžka tunela 635 m
Mosty - 22 ks 3 615 m
Zárubné múry 2 160 m
Protihlukové steny 1 785 m
Úpravy tokov 1 664 m
Dažďová kanalizácia 13 363 m

<<< Späť na referencie