inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Tento úsek je súčasťou diaľničného ťahu z Bratislavy k hranici s Ukrajinou , ktorý je súčasťou medzinárodného ťahu E-50 (Paris - Nürnberg - Praha - Brno - Trenčín - Žilina - Košice - Užhorod) s pokračovaním cez Ukrajinu a ďalej cez Rumunsko na juh, alebo cez Rusko ďalej na východ. Z hľadiska vnútroštátneho patrí do základnej komunikačnej kostry na území SR.
Záujmové územie, ktorým prechádza trasa diaľnice D1 začína vo Vážskej kotline napojením na stavbu diaľnice D1 Vrtižer - Hričovské Podhradie. V tomto mieste je umiestnená križovatka diaľnic D1 a D3. Trasa diaľnice prechádza cez vrch Viešky tunelom „Ovčiarsko” a pokračuje po svahoch údolia potoka Bitarová. Na konci katastrálneho územia Bánová tunelom "Žilina" vchádza do údolia Rajčianky a obce Lietavská Lúčka. Obec Lietavskú Lúčku prekračuje estakádou a trasa končí v križovatke s privádzačom "Lietavská Lúčka - Žilina".
Kategória diaľnice D 26,5/80
Kategória tunelov T 8,0
Dĺžka diaľnice 12 350 m
Tunel Ovčiarisko 2 609 m
Tunel Žilina 655 m
Mostné objekty - 9 ks 4 773 m
Oporné múry 305 m
Protihlukové steny 1 110 m
Úpravy tokov 3 734 m
Dažďová kanalizácia 8 142 m

<<< Späť na referencie