inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)

Stavba je ohraničená koncom diaľnice D3 (predtým D18) Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov) a začiatkom diaľnice D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto.
Na začiatku úseku stavby križuje diaľnica estakádou cestu I/18, železničnú trať ŽSR Bratislava - Žilina, chovný rybník, vodnú nádrž Hričov, cestu II/507 a vchádza do tunela „Považský Chlmec ” . Z východného portálu tunela je trasa diaľnice napojená mostom ponad cestu III/50757 a Kysucu do trasy cesty I/11 kategórie S 24,5/100.
Prepojenie na cestnú sieť je realizované mimoúrovňovými križovatkami "Žilina - Západ" a "Žilina - Sever". Stavba je vedená intravilánmi a extravilánmi obcí Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec a Budatín.
Kategória diaľnice D 24,5/80
Kategória tunela T 8,0
Dĺžka diaľnice 4 250 m
Severná tunelová rúra 2 252 m
Južná tunelová rúra 2 189 m
Mosty - 2 ks 1 933 m
Protihlukové steny 1 110 m
Úpravy potoka 237 m
Dažďová kanalizácia 791 m

<<< Späť na referencie