inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diaľnica D1 (D61) Chocholná - Skala

Diaľnica bola navrhnutá na úpätiach svahov bielych Karpát v náročnom teréne s členitým reléfom. Z toho dôvodu sú zárezy riešené zárubnými múrmi rôznych konštrukcií od gravitačných po kotvené.
Násypy sú držané opornými múrmi, vystuženou zeminou s kamennými obkladmi a sú nasypané sendvičovým spôsobom s vystužením podložia geotextíliou resp. štrkopieskovými pilótami.
Najväčším mostným objektom je most nad cestou I/61 a železničnou traťou Bratislava - Žilina. Most je vybudovaný technológiou letnej betonáže.
Súčasťou stavby je stredisko údržby diaľnice "Zlatovce", ktoré zabezpečuje prevádzku diaľnice v úseku Piešťany - Ladce. K ďalším významným objektom stavby patrí obojstranné odpočívadlo "Zamarovce" a privádzač "Trenčín".
Kategória diaľnice D 26,5/120
Dĺžka diaľnice 10 313 m
Mosty - 12 ks 648 m
Protihlukové steny 681 m
Múry - 11 ks 2 488 m
Dažďová kanalizácia 12 584 m

<<< Späť na referencie