inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala

Úsek je tvorený tunelom „Višňové”, ktorý je najdlhším tunelom pripravovaným na slovenskej diaľničnej sieti a končí sa križovatkou s pripojením na cestu I/18 pri Dubnej Skale.
V tuneli bude priečne vetranie s vetracou šachtou v 1/3 jeho dĺžky. Sú tu taktiež navrhnuté bezpečnostné opatrenia a stavebné úpravy podľa najnovších požiadaviek našich a zahraničných noriem.
Riešenie smerového vedenia diaľnice je v maximálnej možnej miere prispôsobené geologickým pomerom očakávaným v trase tunela. Od západného portálu sa nachádzajú vápence a dolomity v dĺžke asi 1,3 km. Ďalej pokračujú granodiority. V celej dĺžke tunela sa nachádzajú bloky deformácií s puklinami s intenzívnou cirkuláciou podzemnej vody.
Kategória diaľnice D 26,5/80
Kategória tunela T 7,5
Dĺžka diaľnice 8 110 m
- z toho tunel 2 x 7 500 m
Mosty - 1 ks 201 m
Múry - 2 ks 487 m
Križovatka s vetvami 1 242 m
Dažďová kanalizácia 1 162 m

<<< Späť na referencie