inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto

Začiatok úseku je v križovatke "Žilina - Sever” a pokračuje v trase cesty I/11, križuje železničnú trať Žilina - Čadca, potom v súbehu s cestou I/11 a Kysucou, prechádza na pravý breh Kysuce pri obci Oškerda. Pri motoreste Skalka je navrhnutá mimoúrovňová križovatka „Kysucké Nové Mesto”. Ďalej dvakrát križuje rieku Kysucu, pričom v Radoli je vedená v hĺbenom tuneli "Kysuca" a končí napojením na úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica.
Súčasťou stavby je aj úprava koryta rieky Kysuce s prítokmi a na základe výpočtov priebehu hladín Q100 sú v trase navrhnuté opatrenia na ochranu územia.
Trasa diaľnice prechádza ochranným pásmom vodných zdrojov Rudinka, Radoľa a Kysucké Nové Mesto. Tam, kde prechádza diaľnica PHO vodných zdrojov je navrhnutá úprava pod pláňou v oblasti drenáže z nepriepustnej fólie, ktorá prípadné priesaky zachytí do kanalizácie.
Kategória diaľnice D 24,5/80
Kategória tunela T 8,0
Dĺžka diaľnice 11 200 m
Mosty - 16 ks 3 857 m
Múry - 12 ks 3 752 m
Protihlukové steny 9 419 m
Úpravy potokov 9 851 m
Dažďová kanalizácia 6 443 m

<<< Späť na referencie