inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Identifikačné údaje spoločnosti

Meno: GEOCONSULT, spol. s r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15188/B
IČO: 31422969
DIČ: 2020357009
IČ-DPH: SK2020357009
Bankové spojenie:   Oberbank AG , pobočka zahraničnej banky v SR
IBAN:   SK57 8370 0000 0023 0136 3103
BIC - SWIFT:   OBKLSKBA