inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Členstvo v organizáciách

GEOCONSULT, spol. s r.o. je členom nasledovných asociácií, komôr a zväzov:

SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov
SCS Slovenská cestná spoločnosť
FIB Medzinárodná federácia pre betón (Národný komitét)
STA Slovenská tunelárska asociácia